پخش زنده و آرشیو رادیو

یاد یاران

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 12:10 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

یاد یاران

گفتگو با كادر پزشكی دوران دفاع مقدس

با حضور دكتر معین(پزشك؛ زاهدان)

لیست قطعات
عوامل برنامه