پخش زنده و آرشیو رادیو

فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 08:15 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

علل دردهای مفصلی

با حضور خانم دكتر نوشین بیات(فوق تخصص روماتولوژی)

لیست قطعات