پخش زنده و آرشیو رادیو

تا بیكران

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 11:40 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر

اذان ظهر: 11:50 مؤذن: رفیعی

لیست قطعات

ویژه برنامه ی اذانگاهی با رویكرد سلامت معنوی و تاثیر دین بر زندگی می باشد.

عوامل برنامه