پخش زنده و آرشیو رادیو

كارگاه سلامت

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 19:10 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

كارگاه سلامت

پرفشاری خون

با حضور دكتر مرادمند(متخصص قلب) و دكتر نوروزی(دكترای تغذیه)

لیست قطعات