پخش زنده و آرشیو رادیو

با نخبگان

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

با نخبگان

معرفی نخبگان در عرصه سلامت

با حضور دكتر بهزاد غفوری(متخصص بیماری های داخلی و دانشجوی سال دوم فوق تخصص ریه)

لیست قطعات