پخش زنده و آرشیو رادیو

تصویر خیال

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 19:10 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

تصویر خیال

تحلیل و بررسی فیلم تمارض

با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

لیست قطعات