پخش زنده و آرشیو رادیو

تسبیح صبح

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 05:05 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تسبیح صبح

ویژه برنامه اذان صبح

اذان صبح: 5:19 مؤذن: طنطاوی

لیست قطعات

هدف این برنامه ایجاد فضای معنوی در زمان اذان صبح و افزایش فضای معنوی برای مخاطبان می باشد.

عوامل برنامه