پخش زنده و آرشیو رادیو

مسابقه سه نسل

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 16:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

مسابقه سه نسل

مسابقه خانوادگی درباره بیماری ها و اطلاعات عمومی در حوزه سلامت، با رقابت سه نسل در یك خانواده

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

لیست قطعات
عوامل برنامه