پخش زنده و آرشیو رادیو

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

با تغذیه سالم كاركرد مغزمان را بهبود دهیم

با حضور حجت الاسلام ساجدی نیا(كارشناس مذهبی) و دكتر شریفی یزدی(جامعه شناس)

لیست قطعات
عوامل برنامه