پخش زنده و آرشیو رادیو

افرا(تكرار)

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 07:25 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

افرا(تكرار)

من و طبیعت، طبیعت چه تاثیری بر ما دارد؟

با حضور خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)

لیست قطعات