پخش زنده و آرشیو رادیو

روی خط خبر(زنده)

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

روی خط خبر(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت

ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت

لیست قطعات

اهداف اصلی این برنامه عبارتند از: -بررسی و تحلیل مهمترین خبرهای هفته و روز از منظر سلامت اجتماعی -آشنایی با مصوبات مجلس -اطلاع از آخرین دستور كار هیات دولت و ...