پخش زنده و آرشیو رادیو

كوچه سلامت پلاك 102(زنده)

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 09:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

كوچه سلامت پلاك 102(زنده)

تا توانی دلی به دست آور دل شكستن هنر نمی باشد

با حضور دكتر امیدی(روانشناس) و دكتر نوفرستی(مدیرعامل انجمن جامعه ایمن ایران)

لیست قطعات
عوامل برنامه