پخش زنده و آرشیو رادیو

كافه سلامت- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

كافه سلامت- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

چرا بعضی ها همه داشته های خصوصی خودشونو در فضای مجازی انتشار می دهند؟

ارتباط تلفنی با خانم دكتر لیلا وصالی(دكترای ارتباطات و كارشناس سواد رسانه) اذان مغرب: 17:13 مؤذن: صبحدل

لیست قطعات