پخش زنده و آرشیو رادیو

مخاطب خاص

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

مخاطب خاص

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت

ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت

لیست قطعات

اهداف اصلی این برنامه عبارتند از: -طرح مباحث به زبانی ساده در بازسازی ساختار مدیدیت سلامت -جلب مشاركت فعالان مهم فضای مجازی در بازتاب برنامه های رادیو -جلب مشاركت گروههای تخصصی پزشكی و ...