پخش زنده و آرشیو رادیو

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

چقدر در مسایل مهم زندگی با همسرتان مشورت می كنید؟ همسرتان چقدر با شما مشورت می كند؟

با حضور دكتر حسین ابراهیمی مقدم(روانشناس)

لیست قطعات
عوامل برنامه