پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزند من

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرزند من

زمان بندی مهارتی كه نوجوانان از والدین می‌آموزند

با حضور خانم دكتر نسرین جعفری كادیجانی(روانشناس)

لیست قطعات

در این برنامه موضوع های زیر مورد بررسی قرار می گیرد: -معرفی شیوه های درست رفتاری -معرفی انواع روشهای تشویق و تنبیه -آموزش روشهای تقویت و ...