پخش زنده و آرشیو رادیو

تا بیكران

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 11:40 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر

اذان ظهر: 11:51 مؤذن: طوخی

لیست قطعات

ویژه برنامه ی اذانگاهی با رویكرد سلامت معنوی و تاثیر دین بر زندگی می باشد.

عوامل برنامه