پخش زنده و آرشیو رادیو

سپید جامگان آسمانی(تكرار)

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 04:40 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

سپید جامگان آسمانی(تكرار)

گفت و گو با خانواده شهدای جامعه پزشكی در دوران دفاع مقدس

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

لیست قطعات