پخش زنده و آرشیو رادیو

یاد یاران

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 12:10 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

یاد یاران

گفتگو با كادر پزشكی دوران دفاع مقدس

با حضور دكتر غیاثی(امدادگر)

لیست قطعات
عوامل برنامه