پخش زنده و آرشیو رادیو

افق روشن(زنده)

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 09:10 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق روشن(زنده)

شیرین سازی آب دریا در ایران

با حضور دكتر اسماعیل همدانلو(كارشناس مسائل آب و مدیر هماهنگی اجرای شركت تامین و انتقال آب خلیج فارس)

لیست قطعات

گفتنی است، برنامه «افق روشن» روزهای شنبه به موضوعات ‏زیست‌محیطی، دوشنبه‌ها به حقوق شهروندی و آموزش شهروندی و چهارشنبه‌ها به فضاهای شهری عمومی اختصاص دارد.

عوامل برنامه