پخش زنده و آرشیو رادیو

دوباره مرور كن(تكرار)

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 14:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

دوباره مرور كن(تكرار)

چگونه انگیزه‌های درونی خود را برای رسیدن به هدف‎های زندگی تقویت كنیم؟

با حضور دكتر فروتن(روانشناس)

لیست قطعات