پخش زنده و آرشیو رادیو

فراسو- گروه تغذیه(زنده)

یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت 08:15 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

فراسو- گروه تغذیه(زنده)

رژیم غذایی دوستدار مغز

با حضور خانم دكتر شیما جزایری(دكترای تغذیه)

لیست قطعات