پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله دامپزشكی(زنده)

یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

مجله دامپزشكی(زنده)

سوسیس، كالباس و دامپزشكی

با حضور خانم دكتر پریسا فلاحی(رئیس كمیته فنی انجمن فرآورده های گوشتی كشور)

لیست قطعات