پخش زنده و آرشیو رادیو

به زندگی سلام كن- گروه خانواده(زنده)

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

به زندگی سلام كن- گروه خانواده(زنده)

با چه تمرینی خشم مون رو كنترل كنیم؟

با حضور دكتر منصوبی فر(روانشناس)

لیست قطعات

-شهروند خبرنگار -تعامل با سازمانهای حوزه سلامت