پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزند من

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرزند من

پدر و مادر چگونه اختلاف بین برادران را مدیریت كنند؟

با حضور خانم دكتر نسرین جعفری كادیجانی(روانشناس)

لیست قطعات

در این برنامه موضوع های زیر مورد بررسی قرار می گیرد: -معرفی شیوه های درست رفتاری -معرفی انواع روشهای تشویق و تنبیه -آموزش روشهای تقویت و ...