پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله پزشكی(زنده)

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

مجله پزشكی(زنده)

اثرات الكل بر عملكرد مغز

با حضور دكتر فرهادی(روانپزشك)

لیست قطعات
عوامل برنامه