پخش زنده و آرشیو رادیو

دوباره مرور كن(زنده)

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 14:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

دوباره مرور كن(زنده)

اختلالات خُلقی چه نشانه‌ای دارند؟

با حضور دكتر علی ناظری(روانپزشك)

لیست قطعات

برنامه از بخش های مختلفی مثل بسته های گزارشی، روایت، گفتار و كارشناسی تشكیل شده است. در بسته گزارشی، طرح مسئله و موضوع برنامه و دلایل انتخاب و هدف موضوع مطرح می شود. در بخش روایت مسئله و یا نگرانی ها در قالب مونولوگ یا روایت مطرح می شود و در بخش كارشناسی نیز بسط موضوع، دلایل آن و نیز راهكارهای مواجهه با مسئله مطرح می شود.