پخش زنده و آرشیو رادیو

كافه سلامت- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

كافه سلامت- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

در آلودگی هوای چه نكاتی را رعایت كنیم؟

با حضور مهندس رستگاری(معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران) اذان مغرب: 17:12 مؤذن: آقاتی

لیست قطعات