پخش زنده و آرشیو رادیو

افق روشن(زنده)

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 09:10 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق روشن(زنده)

پدیده مالی شدن شهر

ارتباط تلفنی با خانم دكتر بنفشه رفیعی(عضو رئیس كمیسیون عمران شورای استان تهران و عضو شورای شهر قدس) و دكتر محمدرضا طالبی نژاد(جامعه شناس شهری)

لیست قطعات

گفتنی است، برنامه «افق روشن» روزهای شنبه به موضوعات ‏زیست‌محیطی، دوشنبه‌ها به حقوق شهروندی و آموزش شهروندی و چهارشنبه‌ها به فضاهای شهری عمومی اختصاص دارد.

عوامل برنامه