پخش زنده و آرشیو رادیو

تسبیح صبح

چهارشنبه 2 بهمن 1398 ساعت 05:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تسبیح صبح

ویژه برنامه اذان صبح

اذان صبح: 5:44 مؤذن: مؤذن زاده اردبیلی

لیست قطعات

هدف این برنامه ایجاد فضای معنوی در زمان اذان صبح و افزایش فضای معنوی برای مخاطبان می باشد.

عوامل برنامه