پخش زنده و آرشیو رادیو

تا بیكران

سه شنبه 1 بهمن 1398 ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر

اذان ظهر: 12:15 مؤذن: سعیدیان

لیست قطعات

ویژه برنامه ی اذانگاهی با رویكرد سلامت معنوی و تاثیر دین بر زندگی می باشد.

عوامل برنامه