پخش زنده و آرشیو رادیو

نردبان

سه شنبه 1 بهمن 1398 ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

نردبان

عوامل زمینه ساز رشد وجدان به توجه به مولفه‌های هوش معنوی

با حضور خانم دكتر زینب میرغفوریان(روانشناس)

لیست قطعات

انسان باهوش فردی است كه تمامی توانایی ها و استعداد ها و جنبه های گوناگون وجودش به شكل متعادل رشد كرده باشند یعنی فردی كه توانایی حل مسئله را دارد و می تواند خود را به بهترین شكل با شرایط متغیر محیط انطباق دهد. هدف اصلی این برنامه آگاهی و شناخت از زمینه های متنوع برای بروز انواع هوش برای داشتن رندگی با كیفیت و توام با آرامش است. در "نردبان" به موضوعات زیر پرداخته می شود: -شناخت انواع هوش - رشد هوش -تفاوت هوش و حافظه -شناخت ویژگی ها و ابزار هوش -بهره برداری از انواع هوش در روابط بین فردی و ...