پخش زنده و آرشیو رادیو

به زندگی سلام كن- گروه خانواده(زنده)

سه شنبه 1 بهمن 1398 ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

به زندگی سلام كن- گروه خانواده(زنده)

تمرین امروز، چگونه اضطراب فرزندانتون رو كم می كنید؟

با حضور دكتر سرافراز(روانشناس)

لیست قطعات

-شهروند خبرنگار -تعامل با سازمانهای حوزه سلامت