پخش زنده و آرشیو رادیو

كارگاه سلامت

چهارشنبه 2 بهمن 1398 ساعت 19:10 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

كارگاه سلامت

سرطان روده بزرگ

با حضور خانم دكتر مژگان فروتن(فوق تخصص گوارش) و دكتر نوروزی(دكترای تغذیه)

لیست قطعات