پخش زنده و آرشیو رادیو

یاد یاران

چهارشنبه 2 بهمن 1398 ساعت 11:35 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

یاد یاران

گفتگو با كادر پزشكی دوران دفاع مقدس

با حضور آقای محمد تیموری(امدادگر)

لیست قطعات
عوامل برنامه