پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه تغذیه(زنده)

دوشنبه 7 بهمن 1398 ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه تغذیه(زنده)

چرا تنور نان صنعتی داغ نمی شود؟

با حضور آقای محمد جواد كرمی(رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی)

لیست قطعات