پخش زنده و آرشیو رادیو

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

چگونه فرزندانی با قدرت انتخاب اهداف معنادار تربیت كنیم؟

با حضور دكتر مصطفی فروتن(روانشناس)

لیست قطعات
عوامل برنامه