پخش زنده و آرشیو رادیو

یاد یاران(تكرار)

سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 05:05 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

یاد یاران(تكرار)

بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

لیست قطعات