پخش زنده و آرشیو رادیو

دوباره مرور كن(زنده)

سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 14:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

دوباره مرور كن(زنده)

چرا دچار نشخوار فكری می‌شویم

با حضور دكتر پرورش(روانپزشك)

لیست قطعات

برنامه از بخش های مختلفی مثل بسته های گزارشی، روایت، گفتار و كارشناسی تشكیل شده است. در بسته گزارشی، طرح مسئله و موضوع برنامه و دلایل انتخاب و هدف موضوع مطرح می شود. در بخش روایت مسئله و یا نگرانی ها در قالب مونولوگ یا روایت مطرح می شود و در بخش كارشناسی نیز بسط موضوع، دلایل آن و نیز راهكارهای مواجهه با مسئله مطرح می شود.