پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

چهارشنبه 9 بهمن 1398 ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

موانع راه اندازی اولین بیمارستان تخصصی سل در خاورمیانه

ارتباط تلفنی با دكتر میرزایی(رئیس دانشگاه علوم پزشكی زابل) و آقای غلامرضا گنجی(فرماندار زابل)

لیست قطعات