پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

پیشگیری از حوادث ترافیكی با مشاركت مردم

با حضور دكتر نوفرستی(رئیس انجمن جامعه ایمن) و دكتر حمید سوری(رئیس مركز تحقیقات و ارتقاء ایمنی مصدومیت های دانشگاه شهید بهشتی)

لیست قطعات