پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

چهارشنبه 7 اسفند 1398 ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

حذف حق فنی داروخانه ها

ارتباط تلفنی با دكتر محمدباقر ضیاء(رئیس انجمن داروسازان) و دكتر جهان پور(سخنگوی سازمان غذا و دارو)

لیست قطعات