پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

مراكز بهزیستی درگیر كرونا

ارتباط تلفنی با دكتر محمد نفریه(رئیس كمیته پیشگیری از بیماری های واگیر بهزیستی) و خانم دكتر پورفهیم(جانشین فرمانده ستاد مبارزه با كرونا كهریزك)

لیست قطعات