پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله پزشكی

چهارشنبه 4 بهمن 1402 ساعت 15:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

مجله پزشكی

ضایعات دهانه رحم

خانم دكتر الهام شیر علی(فلوشیپ سرطان های زنان)

فهرست قطعات