پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش و زندگی

پنجشنبه 26 بهمن 1402 ساعت 06:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

ورزش و زندگی

هدف اصلی این برنامه ترویج فرهنگ ورزش كردن مخصوصاً ورزش صبحگاهی است.

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

فهرست قطعات