پخش زنده و آرشیو رادیو

حریم آرامش

جمعه 14 اردیبهشت 1403 ساعت 22:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

حریم آرامش

هدف اصلی این برنامه ،ارتقاء دانش عمومی همسران درباره ابعاد سلامت و روابط زناشویی است.

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

فهرست قطعات