پخش زنده و آرشیو رادیو

با هم حرف بزنیم

یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 ساعت 14:05 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

با هم حرف بزنیم

غرور چه بلایی برسر رابطه می آورد؟

خانم دكتر مریم زینالی (دكترای روانشناسی)

فهرست قطعات