پخش زنده و آرشیو رادیو

افق روشن

دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 ساعت 09:10 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق روشن

تنباكوی سبز

مهندس بهزاد ولی زاده (رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات) و دكتر علیرضا رحمتی (معاون مدیر كل و رئیس محیط زیست شهر تهران)

فهرست قطعات
عوامل برنامه