پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح و زندگی(زنده)

دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت 07:05 به مدت 72 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح و زندگی(زنده)

در مجالس عزاداری حضرت ابا عبدالله(ع) با فرزندم شركت میكنم چون...

با حضور حجت الاسلام ساجدی(كارشناس مذهبی)

فهرست قطعات
عوامل برنامه