پخش زنده و آرشیو رادیو

روانشناسی ورزشی

سه شنبه 10 بهمن 1396 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

روانشناسی ورزشی

این برنامه به بررسی عوامل ترك زود هنگام ورزشكاران از ورزش مورد علاقه شان می پردازد.

با حضور خانم پریسا فرشیدی(قهرمان اسبق تكواندو)

فهرست قطعات